17 juli 2019

Vers van vandaag Achaz verzamelde de voorwerpen van het huis van God, hakte de voorwerpen van het huis van God in stukken en sloot de deuren van het huis van de HEERE . Verder maakte hij voor zichzelf altaren op elke hoek in Jeruzalem.
2 Kronieken 28:24
Achaz’ ontrouw
Achaz sloot de deuren van het huis van de HEERE . Vanwege zijn goddeloosheid wilde hij de HEERE niet meer dienen. Hoewel de HEERE hem hoe langer hoe meer door de Edomieten en Filistijnen in het nauw dreef, wilde hij niet tot inkeer komen. Achaz volhardde in ontrouw tegenover de HEERE . Zo’n volharding bestaat ook, dat je koste wat het kost vast blijft houden aan de afgoden en daarvan je hulp verwacht. En dan komt het er inderdaad van dat je de deuren van je hart gaat sluiten voor de HEERE en ze opent voor boze invloeden. Wat zijn onze afgoden? Die dingen die in plaats van God ons leven beheersen en die we boven God stellen, zoals geld, prestaties, sociale media, je uiterlijk of populariteit. God walgt van afgoden. Hij is jaloers omdat Hij ons liefheeft en wil dat wij Zijn liefde beantwoorden. Hij duldt geen andere minnaars naast Zich.
God heeft ons lief met een volkomen liefde en bracht een volmaakt offer voor onze zonden.