16 november 2019
Vers van vandaag

Daarom zullen wij niet bevreesd zijn (…)
Psalm 46:3
Daden in het verleden
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kent deze reclamespot vast en zeker. Deze leus spoort je aan: wees voorzichtig met wat je in het spotje is voorgespiegeld. Een grondige bezinning is de goede raad. Resultaten van God zijn van beter niveau, het is positief en zeker: ‘God is een toevlucht en vesting; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden’ en dat geeft eeuwenlange garantie. Omdat de HEERE in het verleden met ons was, ook in ons midden blijft, o Jeruzalem, ‘daarom zullen we niet bevreesd zijn.’ God verkoos Jeruzalem tot middelpunt, een onberouwelijke verkiezing. Een blijvende claim. Zijn aanspraken blijven gelden. Opgelet! In het midden van haar is God wanneer Jezus in haar wandelt. Jezus verliet haar nadat Hij eerst de glorierijke terugkeer beloofde. Jezus bood daarbij levenslange garantie: En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.
Ik vertrouw dat de Heere mij uit mijn vrees zal bevrijden. (Luther)